1980

1 lipca - W odpowiedzi na podwyżkę cen mięsa i wędlin w zakładach Ursusa, Sanoka i Tarnowa wybuchły strajki. Przez następne tygodnie fala strajków z żądaniem podwyżek płac obejmie całą Polskę.

14 sierpnia - Robotnicy Stoczni Gdańskiej im. Lenina rozpoczęli strajk okupacyjny.

15 sierpnia - Strajk rozszerzył się na inne zakłady pracy Trójmiasta. Sformułowano następujące postulaty; niezależne związki zawodowe, poprawa zaopatrzenia, zwolnienie więźniów politycznych wyrównanie zasiłków rodzinnych do poziomu MSW. W sumie postulatów było 21.

16 sierpnia - Rozmowy podjęte z dyrekcją Stoczni Gdańskiej zakończyły się podpisaniem porozumienia. Do konsensu doszło w sprawie podwyżki płac, przywrócono do pracy Annę Walentynowicz i Lecha Wałęsę i na powstanie w zakładzie Wolnych Związków Zawodowych. Nie wszyscy robotnicy opuścili teren stoczni, znaczna część załogi pozostała w zakładzie kontynuując strajk solidarnościowy wraz z delegatami z 21 zakładów przybyłych do stoczni. W nocy powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy.

17 sierpnia - Wiec przed II bramą Stoczni Gdańskiej.

18 sierpnia - Około godziny 10.30 została przerwana praca w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, wkrótce przyłączyły się do niej inne zakłady pracy z regionu. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy pod przewodnictwem Mariana Jurczyka.

19 sierpnia - Na całym Wybrzeżu strajk powszechny.

20 sierpnia - W Warszawie 64 intelektualistów wystosowało list poparcia dla protestujących robotników.

21 sierpnia - W Szczecinie początek rozmów pomiędzy MKS a Komisją Rządową.

22 sierpnia - podobny do warszawskiego apel ogłosiło 55 intelektualistów poznańskich. W Szczecinie MKS kontynuował rozmowy z komisją Barcikowskiego.

24 sierpnia - W Warszawie odbyło się IV Plenum KC PZPR, na którym dokonano zmian w kierownictwie partii.

25 sierpnia - Gdański MKS nie podjął rozmów z komisją rządową która nie spełniła warunku wstępnego - przywrócenia łączności telefonicznej Trójmiasta z resztą kraju.

27 sierpnia - W Szczecinie Kazimierz Barcikowski odrzucił żądanie utworzenia związków zawodowych i rozmowy znalazły się w punkcie wyjścia.

29 sierpnia - W Gdańsku trwał impas wokół utworzenia wolnych związków zawodowych.

30 sierpnia - W Szczecinie podpisano porozumienie i ogłoszono zakończenie strajku. Na mocy porozumienia mogły powstać niezależne samorządne związki zawodowe.

31 sierpnia - MKS i Komisja Rządowa podpisały w Stoczni Gdańskiej porozumienie, na mocy którego miały powstać niezależne samorządne związki zawodowe.