Jeżeli chcesz wstąpić do naszego związku, wypełnij poniższą deklarację i zgłoś się z nią do sekretariatu Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność 80" SSN Szczecinie ul. Hutnicza 1.

pobierz plik, rozpakuj, wydrukuj i wypełnij

 
 

Poniżej przedstawiamy wzory pozwów i wniosków które mogą przydać się w życiu codziennym każdego pracownika:

 1. Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
 2. Pozew pracownika o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę
 3. Pozew pracownika o ustalenie stosunku pracy - umowa o pracę
 4. Pozew pracownika o nawiązanie stosunku pracy - umowy o pracę
 5. Pozew pracownika o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 6. Pozew (odwołanie) pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę
 7. Uprzedzenie pracownika (pracownicy) skierowane do pracodawcy o zamiarze podjęcia pracy podczas urlopu wychowawczego lub zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
 8. Wniosek pracownicy o wypłacenie zasiłku wychowawczego
 9. Wniosek o udzielenie pracownicy (pracownikowi) urlopu macierzyńskiego
 10. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego
 11. Wniosek pracownicy o udzielenie urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim
 12. Wniosek pracownika do pracodawcy o wypłacenie wynagrodzenia urlopowego przed rozpoczęciem urlopu
 13. Sprzeciw pracownika od wymierzonej kary porządkowej
 14. Wniosek o pomocy zwrotnej na cele mieszkaniowe
 15. Wniosek o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych